Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Energy efficient High Performance Computing

Od 2014-11-01 do 2015-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 71 429

Wkład UE:

EUR 50 000

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-SMEINST-1-2014See other projects for this call

System finansowania:

SME-1 - SME instrument phase 1

Cel

Powiązane informacje

Koordynator

QARNOT COMPUTING
France

Wkład UE: EUR 50 000


10, rue Richer
75009 PARIS
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Numer rekordu: 194772 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25