Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Automated synthesis of S. pneumoniae 7F capsular polysaccharide repeating unit as candidate for conjugate vaccines

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


HOFGARTENSTRASSE 8
80539 MUENCHEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194811 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-21