Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ARCGATE: maximizing the potential of Arctic Ocean Gateway array

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ALFRED-WEGENER-INSTITUT HELMHOLTZ- ZENTRUM FUER POLAR- UND MEERESFORSCHUNG
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Am Handelshafen 12
27570 BREMERHAVEN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194813 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23