Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

MIGRANTCHRISTIANITY

Project ID: 652925
Źródło dofinansowania

Migration, religion and work in comparative perspective. Evangelical ‘ethnic churches’ in Southern Europe

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 477,20

Wkład UE:

EUR 160 477,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

European University Institute
Italy

Wkład UE: EUR 160 477,20


Via dei Roccettini 9
50014 San Domenico di Fiesole, Firenze
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194822 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21