Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

DOES IT PROMOTE ECONOMY AND WELL-BEING? THE IMPACT OF TELEWORKING ON ENVIRONMENT AND LABOUR MARKET OUTCOMES

Od 2015-06-01 do 2017-05-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 168 277,20

Wkład UE:

EUR 168 277,20

Kraj koordynujący:

Italy

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA
Italy

Wkład UE: EUR 168 277,20


VIA DELL ARTIGLIERE 8
37129 VERONA
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194823 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-21