Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Bio-Strategies

Project ID: 652965
Źródło dofinansowania

Bio-strategies of mineral nutrient extraction from silicates by selected microorganisms

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

NATURAL HISTORY MUSEUM
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


CROMWELL ROAD
SW7 5BD LONDON
United Kingdom
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Numer rekordu: 194824 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24