Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

First ceramics of Atlantic Europe: manufacture and function

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF YORK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


HESLINGTON
YO10 5DD YORK NORTH YORKSHIRE
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194853 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-20