Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Alpha-synuclein and mitochondrial dysfunction: key links between Gaucher’s disease and Parkinson’s?

Od 2015-04-13 do 2017-04-12, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


GOWER STREET
WC1E 6BT LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194865 / Ostatnia aktualizacja: 2016-09-26