Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Reading of lysine methylation – discovery, biological function and application

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET STUTTGART
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


KEPLERSTRASSE 7
70174 STUTTGART
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194880 / Ostatnia aktualizacja: 2016-06-30
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę