Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Aggregation selection

Project ID: 653963
Źródło dofinansowania

Genome-wide screen of aggregation selection

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


NORTH STAR AVENUE POLARIS HOUSE
WC2B 4AN LONDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194914 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-23