Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The role of OTULIN and Met1-linked ubiquitin in immune signaling and host defense in vivo

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

MEDICAL RESEARCH COUNCIL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Park Crescent 20
W1B 1AL LONDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194921 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-12