Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Carbon dioxide storage in nanomaterials based on ophiolitic rocks and utilization of the end-product carbonates in the building industry

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 151 648,80

Wkład UE:

EUR 151 648,80

Kraj koordynujący:

Cyprus

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF CYPRUS
Cyprus

Wkład UE: EUR 151 648,80


KALLIPOLEOS STREET 75
1678 NICOSIA
Cyprus
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194929 / Ostatnia aktualizacja: 2015-03-25