Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The Entrepreneurial Laboratory for teachers’ training. A Capability Approach for Entrepreneurship Education in Vocational education

Od 2015-08-01 do 2017-07-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 179 325,60

Wkład UE:

EUR 179 325,60

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

HELSINGIN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 179 325,60


YLIOPISTONKATU 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194930 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24