Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

STR- ESFRI

Project ID: 654213
Źródło dofinansowania

Support to Reinforce the European Strategy Forum for Research Infrastructures

Od 2015-03-01 do 2019-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 999 983,75

Wkład UE:

EUR 1 999 983,75

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-INFRASUPP-2014-2See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

SCIENCE AND TECHNOLOGY FACILITIES COUNCIL
United Kingdom

Wkład UE: EUR 598 065


Polaris House North Star Avenue
SN2 1SZ SWINDON
United Kingdom
Activity type: Research Organisations

Uczestnicy

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Italy

Wkład UE: EUR 671 625


Via Festa Del Perdono 7
20122 MILANO
Italy
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN INFORMATION COMMUNICATION & KNOWLEDGE TECHNOLOGIES
Greece

Wkład UE: EUR 351 250


ARTEMIDOS 6 KAI EPIDAVROU
151 25 MAROUSSI
Greece
Activity type: Research Organisations
DEUTSCHES ZENTRUM FUER LUFT - UND RAUMFAHRT EV
Germany

Wkład UE: EUR 379 043,75


Linder Hoehe
51147 KOELN
Germany
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194950 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-23