Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

SustBracedMHaz

Project ID: 654424
Źródło dofinansowania

Sustainable steel braced frame for multi-hazard mitigation

Od 2015-08-31 do 2017-08-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF WARWICK
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Kirby Corner Road - University House
CV4 8UW COVENTRY
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194972 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24