Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Artificial evolution of a novel multifunctional human polymerase

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 170 121,60

Wkład UE:

EUR 170 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS
Spain

Wkład UE: EUR 170 121,60


CALLE SERRANO 117
28006 MADRID
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 194979 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26