Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Engineering Silicon Carbide Nanowires for Solar Fuels Production

Od 2015-08-28 do 2017-08-27, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194987 / Ostatnia aktualizacja: 2015-10-23