Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ancient Religious Dedications in the Western Mediterranean Basin

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 160 800

Wkład UE:

EUR 160 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES
Belgium

Wkład UE: EUR 160 800


Avenue Franklin Roosevelt 50
1050 BRUXELLES
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 194989 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24