Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

ICELANDIC SCRIBES

Project ID: 654825
Źródło dofinansowania

Scribal networks in 17th-century Iceland: The patronage of Magnús Jónsson í Vigur

Od 2016-04-01 do 2018-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 212 194,80

Wkład UE:

EUR 212 194,80

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-CAR - CAR – Career Restart panel

Cel

Koordynator

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 212 194,80


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195001 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15