Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Phonetic Processing

Project ID: 654921
Źródło dofinansowania

Phonetic Processing in Bilinguals: Investigation of the bilingual advantage hypothesis in phonetic processing

do 2017-05-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 170 121,60

Wkład UE:

EUR 170 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

BCBL BASQUE CENTER ON COGNITION BRAIN AND LANGUAGE
Spain

Wkład UE: EUR 170 121,60


Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195017 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05