Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

StrategicVillages

Project ID: 654923
Źródło dofinansowania

Violent settlements: strategic villages and clandestine burial sites in Latin America

Od 2016-02-01 do 2019-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 201 024

Wkład UE:

EUR 201 024

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-GF - Global Fellowships

Cel

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France

Wkład UE: EUR 201 024


AVENUE DE FRANCE 190
75013 PARIS 13
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195018 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21