Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The implementation of the EU employment policies in Germany, Italy and Denmark

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 159 460,80

Wkład UE:

EUR 159 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Germany

Wkład UE: EUR 159 460,80


UNTER DEN LINDEN 6
10099 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195020 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-09