Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Experimental Nuclear Magneto-Optic Spectroscopy

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 179 325,60

Wkład UE:

EUR 179 325,60

Kraj koordynujący:

Finland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

OULUN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 179 325,60


PENTTI KAITERAN KATU 1
90014 OULU
Finland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195024 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-31