Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Brain Metastases

Project ID: 654985
Źródło dofinansowania

The Role of Circulating Monocytes in the Development of Brain Metastases

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195028 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę