Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Structure-function studies of the human FASTK family of mitochondrial proteins with putative novel RNA binding domains – the helical FAST motifs and the small RAP domain

Od 2015-10-01 do 2017-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 134 462,40

Wkład UE:

EUR 134 462,40

Kraj koordynujący:

Poland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Poland

Wkład UE: EUR 134 462,40


Krakowskie Przedmiescie 26/28
00927 WARSAWA
Poland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195042 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-20