Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Engineered Light Potentials for Quantum Simulation with Individual-Atom Resolution

Od 2015-04-01 do 2017-03-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Richmond Street 16
G1 1XQ GLASGOW
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195045 / Ostatnia aktualizacja: 2016-12-15