Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Controlled Singlet Oxygen Release Photosensitizers in Photodynamic Therapy

Od 2015-09-15 do 2017-09-14, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 187 866

Wkład UE:

EUR 187 866

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHOLARS & THE OTHER MEMBERS OF BOARD OF THE COLLEGE OF THE HOLY & UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN
Ireland

Wkład UE: EUR 187 866


College Green
2 DUBLIN
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195055 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-05