Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

EMOTIONS FIRST

Project ID: 655143
Źródło dofinansowania

EMOTIONS FIRST. Feeling reason: the role of emotions in reasoning

Od 2016-01-01 do 2017-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL EDINBURGH
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195056 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-22