Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Overweight-induced Hypogonadism as major factor for the generation and/or perpetuation of Metabolic Co-morbidities of Obesity: Contribution of Epigenetic Regulatory Mechanisms

Od 2016-10-01 do 2018-09-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-RI - RI – Reintegration panel

Cel

Koordynator

UNIVERSIDAD DE CORDOBA
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


Calle Alfonso XIII 13
14071 CORDOBA
Spain
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195073 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-23