Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

A role for nuclear pore complexes in chromatin organization during early development?

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE UNIVERSITY OF EDINBURGH
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


OLD COLLEGE, SOUTH BRIDGE
EH8 9YL EDINBURGH
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195096 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-26