Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Experimental constraints on indium transport in hydrothermal systems

Od 2016-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 179 325,60

Wkład UE:

EUR 179 325,60

Kraj koordynujący:

Finland

Cel

Koordynator

HELSINGIN YLIOPISTO
Finland

Wkład UE: EUR 179 325,60


YLIOPISTONKATU 4
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
Finland
Numer rekordu: 195106 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-24