Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

An exploration into the feasibility of simultaneously achieving ‘No Net Loss’ of biodiversity and ecosystem services, in an uncertain and changing world

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 200 194,80

Wkład UE:

EUR 200 194,80

Kraj koordynujący:

Denmark

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Københavns Universitet
Denmark

Wkład UE: EUR 200 194,80


Nørregade 10
1017 KØBENHAVN K
Denmark
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę