Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

An integrated framework to investigate the genetics of changing environments

do 2017-05-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 185 076


France
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195132 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05