Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

MUltiplex Government Networks Analysis and InvestigatiOn

do 2017-04-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195142 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05