Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Towards a global database of sap flow measurements to unravel the ecological drivers of transpiration in woody plants

do 2017-04-01

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 172 800

Wkład UE:

EUR 172 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT GENT
Belgium

Wkład UE: EUR 172 800


Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195145 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05