Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rearm cultivated tomato with natural and durable resistance mechanisms from wild tomato species

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 165 598,80

Wkład UE:

EUR 165 598,80

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
Netherlands

Wkład UE: EUR 165 598,80


SPUI 21
1012WX AMSTERDAM
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195147 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-05