Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The Bible and the Law in Carolingian Europe: Scriptural Exegesis and Royal Legislation from Charlemagne to Charles the Bald (ca. AD 780-880)

Od 2016-03-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 119 595,60

Wkład UE:

EUR 119 595,60

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FREIE UNIVERSITAET BERLIN
Germany

Wkład UE: EUR 119 595,60


Kaiserswertherstrasse 16-18
14195 BERLIN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195164 / Ostatnia aktualizacja: 2017-04-11