Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Development of Maximum Efficiency Phase Contrast Electron Microscopy

Od 2015-07-01 do 2017-06-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 156,80

Wkład UE:

EUR 166 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 166 156,80


UNIVERSITATSRING 1
1010 WIEN
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195165 / Ostatnia aktualizacja: 2015-06-23