Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Structural basis of Cullin-RING ligase regulation by the COP9 signalosome

Od 2015-10-12 do 2017-10-11, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

Institute of Cancer Research - Royal Cancer Hospital
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Old Brompton Road
SW7 3RP London
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195171 / Ostatnia aktualizacja: 2015-09-22