Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

Voice Modulation

Project ID: 655859
Źródło dofinansowania

Faking It: The production, perception, and function of social voice modulation

Od 2016-02-01 do 2018-01-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 183 454,80

Wkład UE:

EUR 183 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY OF SUSSEX
United Kingdom

Wkład UE: EUR 183 454,80


Sussex House
BN1 9RH FALMER, BRIGHTON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195183 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-26