Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Enacting heritage: The aesthetic dynamics of cultural transmission

Od 2016-03-01 do 2018-02-28, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
France

Wkład UE: EUR 185 076


54 BD RASPAIL
75270 PARIS 6
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195194 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę