Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

AutismRigidPercept

Project ID: 656161
Źródło dofinansowania

Investigation and modification of atypical dynamic brain activity underlying perceptual inflexibility of autism spectrum disorders

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


GOWER STREET
WC1E 6BT LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195220 / Ostatnia aktualizacja: 2017-05-04