Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Cavity-QED Ion Quantum Network

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 156,80

Wkład UE:

EUR 166 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITAET INNSBRUCK
Austria

Wkład UE: EUR 166 156,80


INNRAIN 52
6020 INNSBRUCK
Austria
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195229 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę