Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chemical and metallurgical aspects of arsenical bronze: the case of arsenic-loss in prehistoric metal production

Od 2015-07-06 do 2017-07-05, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 185 076

Wkład UE:

EUR 185 076

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

UNIVERSITE MICHEL DE MONTAIGNE- BORDEAUX 3
France

Wkład UE: EUR 185 076


ESPLANADE DES ANTILLES, DOMAINE UNIVERSITAIRE
33607 PESSAC
France
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195234 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-31