Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

LAte Glacial RANGe Expansion

Od 2016-04-01 do 2018-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 158 121,60

Wkład UE:

EUR 158 121,60

Kraj koordynujący:

Spain

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

FUNDACIO PRIVADA INSTITUT CATALA DE PALEOECOLOGIA HUMANA I EVOLUCIO SOCIAL
Spain

Wkład UE: EUR 158 121,60


CALLE ESCORXADOR
43003 TARRAGONA
Spain
Activity type: Research Organisations
Numer rekordu: 195238 / Ostatnia aktualizacja: 2016-04-22