Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Towards a typology of Visigothic script: the Beatus British Library Add. 11695 and its potential for dating and localising Visigothic script manuscripts

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

KING'S COLLEGE LONDON
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


Strand
WC2R 2LS LONDON
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę