Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Four-dimensional physical modeling and numerical simulation of the early mouse embryo morphogenesis.

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 171 460,80

Wkład UE:

EUR 171 460,80

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY
Germany

Wkład UE: EUR 171 460,80


Meyerhofstrasse 1
69117 HEIDELBERG
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę