Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molecular determination of Rif1-Associated Genomic Elements and their function in regulating genome activity and integrity

Od 2016-03-31 do 2018-03-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 195 454,80

Wkład UE:

EUR 195 454,80

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 195 454,80


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195256 / Ostatnia aktualizacja: 2016-05-04