Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

INTERFACIAL REACTIONS

Project ID: 656378
Źródło dofinansowania

Atomic-scale investigation of structure, diffusions, and kinetics of Al2O3/MgO reaction interfaces during spinel growth

Od 2015-05-01 do 2017-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 166 156,80

Wkład UE:

EUR 166 156,80

Kraj koordynujący:

Austria

Cel

Koordynator

UNIVERSITAT WIEN
Austria

Wkład UE: EUR 166 156,80


UNIVERSITATSRING 1
1010 WIEN
Austria
Numer rekordu: 195261 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-24