Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

BRANECOSMOLOGY

Project ID: 656491
Źródło dofinansowania

Quantum and String Cosmology with Branes and Fluxes

Od 2015-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 172 800

Wkład UE:

EUR 172 800

Kraj koordynujący:

Belgium

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-IF-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-IF-EF-ST - Standard EF

Cel

Koordynator

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 172 800


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Numer rekordu: 195278 / Ostatnia aktualizacja: 2015-08-24